loading...

KOMPLETT

Verktygsverkstad

I vår kompletta verktygsverkstad finns maskiner och utrustning för rationell verktygsframställning. Här sker nytillverkning, ändring samt löpande underhåll av formverktyg. Här tillverkar vi även prototyper, fixturer och vid behov bearbetas formgods.

Verktygsverkstaden finns i våra lokaler i Oxelösund. Här har vi en komplett maskinpark med bland annat cnc-fräsar, sänkgnist samt manuella maskiner.

Vi välkomnar självklart kunder som endast vill använda den kompetens vi har inom vår verktygsverkstad.

KOSTNADSEFFEKTIVA

verktyg

Idag samarbetar vi med både svenska och utländska verktygstillverkare vilka förser
oss med kostnadseffektiva verktyg, allt från enkla delningsverktyg till mer avancerade,
alla med hög kvalitet och finish.