loading...

KVALITET ut i världen

ToBe teknik AB grundades 1991 och låg då i Nyköping. Våren 2006 flyttades plastproduktionen till nya och större lokaler i Oxelösund som 2008 byggdes till med 1100 kvadratmeter. 2013 förvärvades grannfastigheten för ytterligare expansion. 2018 inhängnades tomten och ett lagertält på 12x32 meter uppfördes för att få plats med mer mellanlagring.


Sedan juli 2022 är ToBe en del av Prototal Industries. Koncernen består av tio olika bolag i Sverige, Norge, Danmark, UK, Italien och Österrike, där ToBe är det senaste förvärvet till gruppen. Vi är Nordeuropas största leverantör inom 3D-printing, vakuumgjutning, aluminiumverktyg och formsprutning. Inom gruppen har vi möjlighet att röra oss helt sömnlöst från prototyptillverkning till fullskalig produktion. Vi följer din produkts livscykel från början till slut, för att sedan börja om med nästa generation av din produkt.
ToBe är specialiserat på framställning av formverktyg och formsprutning av tekniskt krävande formgods samt formgods med högt ställda ytfinishkrav. I processen ingår framtagning av prototyper, märkning/tryckning av plastdetaljer samt montering av delsystem eller kompletta moduler. Eftersom vi innehar en gedigen kunskap kan vi bistå våra kunder med att hitta tekniska lösningar för en säker och prisvärd tillverkning.

Vi levererar idag produkter till våra kunder över hela världen. Några av de länderna är Frankrike, USA, Tyskland, Norge, Kina, Malaysia, Ungern, Portugal, Mexico, Polen och England.

loading...

KValitet & MIljö

Vi arbetar ständigt för att utvecklas och kvalitetssäkra vår verksamhet. Just nu arbetar vi för att bli certifierade enligt ISO/TS vilket är en standard på kvalitetsledningsystem för leverantörer till bilindustrin (automotive).

Nedan kan du läsa vår verksamhetspolicy och att vi idag uppfyller ISO 14001 och ISO 9001 SE. Läs även om våra samarbetspartners som hjälper oss att uppfylla våra mål.

VERKSAMHETSPOLICY

ToBe Teknik AB:s målsättning är att tillverka formsprutade plastdetaljer av hög kvalitet, på ett konkurrensmässigt sätt, med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt.


ToBe Teknik AB ska:

· Målmedvetet och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar

· Sträva efter att minimera slöseri med resurser, utan att påverka kundens förväntningar

· Följa eller överträffa gällande lagar och myndighetskrav

 

· Göra vårt bästa för att skydda miljön mot föroreningar, både genom direkt arbete och genom förebyggande arbete


· Utbilda och utveckla vår personal, så alla strävar mot samma mål

· I samförstånd med kund bestämma kundens krav och sätta dessa krav i fokus

· Prioritera investeringar och underhåll för att säkerställa stabila processer

 

ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015:

SAMARBETSPARTNERS

För att hålla en hög kvalitet räcker det inte bara med duktiga medarbetare. Vi behöver också duktiga samarbetspartners och leverantörer.

Ett urval av våra leverantörer:

Råvaror Maskiner och utrustning
Erteco
KD Federsen
 
KD Federsen
Agaria Trading
WEMO
Demag
Roland / Color Systems Scandinavia