I vårt ständiga utvecklingsarbete jobbar vi just nu med att implementera ISO TS. Vi jobbar mot att efterleva standarden ISO/TS16949. Fordonsindustrin är idag en av våra större kunder och vi hoppas att vi i detta arbete ytterligare kommer kunna stärka vår position mot befintliga och nya kunder inom detta segment.

Nyhetsarkiv