Under 2013 gjorde vi flera större investeringar i verksamheten. Den mest omfattande var förvärvet av vår grannfastighet. Idag förfogar vi över 3500 kvm fabriks- och lageryta vilket ger oss en stabil grund för expansion och utveckling av versamheten för många år framöver.

Under det gångna året gjorde vi också omfattande investeringar i ett luftburet rörsystem för tranport av råmaterial. Vi byggde även ut vårt återvinningssystem med målet att del minska vår klimatpåverkan och dels effektivisera och gör kostnadsbesparingar.