Aktuellt på TOBE

På den här sidan samlar vi det senaste om vad som händer i och kring vår verksamhet. Det finns mycket som vi är stolta över och som vi vill berätta om.

2014 > 02

I vårt ständiga utvecklingsarbete jobbar vi just nu med att implementera ISO TS. Vi jobbar mot att efterleva standarden ISO/TS16949. Fordonsindustrin är idag en av våra större kunder och vi hoppas att vi i detta arbete ytterligare kommer kunna stärka vår position mot befintliga och nya kunder inom detta segment.

Läs hela inlägget »

Under 2013 gjorde vi flera större investeringar i verksamheten. Den mest omfattande var förvärvet av vår grannfastighet. Idag förfogar vi över 3500 kvm fabriks- och lageryta vilket ger oss en stabil grund för expansion och utveckling av versamheten för många år framöver.

Under det gångna året gjorde vi också omfattande investeringar i ett luftburet rörsystem för tranport av råmaterial. Vi byggde även ut vårt återvinningssystem med målet att del minska vår klimatpåverkan och dels effektivisera och gör kostnadsbesparingar.

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.